Промените в Закона за етажната собственост ще влязат на етапи

„Промените в Закона за етажната собственост, приети от Народното събрание, ще влязат в сила на четири етапа“, отбеляза Лилия Чолакова, член на Управителния съвет на Асоциацията на дружествата, управляващи етажна собственост.

Първият етап заночна на 29 септември с обнародването на промените. Втората дата е 31.12.2023 г., третата-1.07.2024 г. и четвъртата-31.12.2024 г.

„Всички домоуправители, професионални или не, трябва да обърнат внимание коя разпоредба кога влиза в сила, за да могат да я приложат навреме“, предупреди Лилия Чолакова.

По новия закон управителят на етажната собственост получава доста задължения. Сред тях е и това да изнася ежемесечен отчет на приходите и разходите в етажната собственост, припомни експертът.

По думите на Чолакова на домоуправителя (управителния съвет) и на контрольора (контролния съвет) ще се заплаща възнаграждение. Тези лица не трябва да забравят, че е необходимо да подадат данъчна декларация за този приход.

Вменяват се допълнителни задължения на домоуправителя: да предоставя ежемесечен отчет на инфо таблото; да издава декларация по образец за наличие и липса на задължение на собственик към касата а етажната собственост.

„Този отчет трябва да е закачен на видно общодостъпно място във входа, така че да могат аболютно всички собственици, ползватели и обитатели да се запознаят с него, да са наясно с това каква е била началната каса, какви са приходите, разходите, какъв е балансът в края на месеца“, отбеляза Чолакова.

Освен това домоуправителят ще издава на собствениците на жилище документ за наличие или липса на задължения към етажната собственост. Такъв документ вече ще се изисква при продажбата на апартамент.

„Това е аналогично както задълженията към НАП“, каза още Лилия Чолакова.

Разходите за управление и разходите за поддръжка вече може да се разпределят по три различни метода: според броя на собствениците, ползвателите и обитателите; на процент идеални части от общите части на сградата и на брой самостоятелен обект. Методът се определя от общото събрание.

Фирмите професионални домоуправители подлежат на регистрация към МРРБ, но това ще стане факт до 31.12.2024г.

„Домоуправителят ще трябва да разполага с имейл адрес, които е обявен в Общината, при извършване на регистрационния режим. На този имейл да извъшва кореспонденцията със собствениците, които да изпращат декларация по образец за книгата на собствениците, декларация по образец за промяна в брой обитатели, да изпращат пълномощни за представителство на общото събрание, декларации за неприсъствено гласуване и др, “ допълни Чолакова.

Контрольорът не трябва да забравя да изготвя ежегоден доклад от проверка на касата.

След 31.12.2023г. общите събрания ще могат да се провеждат в смесен режим на работа – присъствено и онлайн.

Интервю с Лилия Чолокава може да чуете от прикачения звуков файл.

Препоръчани публикации