Сключен Договор за финансиране на проект по НПВУ

На 10.07.2023г. бе сключен Договор за финансиране № BG-RRP-3.005-4338-C01 между  БГ ДОМОУПРАВИТЕЛ ЕООД и Министерство на иновациите и растежа, Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“, определена за Структура за наблюдение и докладване (СНД) по Програмата за икономическа трансформация (ПИТ), за безвъзмездно финансиране по процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия”.
Наименование на проекта: „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия”.
Финансиране:  Проектът е 100% финансиран от Европейския съюз, чрез инструмента NextGenerationEU, по ПВУ,  на обща стойност 19 700 лв.
Кратко описание на проекта: Внедряване на решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в дейността на БГ ДОМОУПРАВИТЕЛ ЕООД.
Цел на проекта: Ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия.
Резултати от изпълнението на проекта: Постигнат положителен ефект по отношение на стопанската дейност  на БГ ДОМОУПРАВИТЕЛ ЕООД, чрез популяризиране дейността и бранда на предприятието и  предлаганата от него услуга.
11.07.2023г.

Препоръчани публикации