Преминете към съдържанието

КАРИЕРИ

„БГ ДОМОУПРАВИТЕЛ“ ЕООД е лидер в сферата на управлението и поддръжката на административни и жилищни сгради. Във връзка с разширяване на дейността си търсим ОТГОВОРНА и ВИСОКО МОТИВИРАНА личност за длъжността

ОФИС СЪТРУДНИК

ПОДХОДЯЩИЯТ КАНДИДАТ ще отговаря за :

* Води официалната кореспонденция и обезпечава информационния поток между фирмата и клиентите;
* Събира, обобщава, систематизира, съхранява и предоставя при необходимост наличната информация, материали и документи;
* Организира и провежда общи събрания по реда на ЗУЕС;
* Създаване и поддържане актуална база данни за всички клиенти – настоящи и бъдещи;
* Водене и съхраняване според изискванията на базата данни всички необходими формуляри и документи;
* Координиране на дейности и задачи свързани с ежедневната работа;
* Делови срещи с потенциални клиенти и партньори;
* Изготвяне на оферти – предложения за извършване на услуги;
* Изготвяне на справки, предложения и друга информация към Управителя на фирмата;
* Изготвяне на стратегии към различни категории клиенти.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ :

* Отлична компютърна грамотност Word и Excel;
* Отлични комуникативни умения;
* Умение за работа в екип;
* Умения за работа с клиенти;
* Умения за работа в динамична среда;
* Умения за подреждане на приоритети;
* Умения за спазване на срокове;
* Представителен външен вид;
* Да няма ангажименти към други работодатели;
* Да няма ангажименти към учебни заведения.

ПРЕДЛАГАМЕ:

* Работа в екип и приятна работна атмосфера;
* Постоянен трудов договор;
* Отлична възможност за професионална изява и развитие;
* Служебен телефон;
* Работно време от 10:00 до 19:00 часа от Понеделник до Петък.

 

„БГ ДОМОУПРАВИТЕЛ“ ЕООД е лидер в сферата на управлението и поддръжката на административни и жилищни сгради. Във връзка с разширяване на дейността си търсим ОТГОВОРНА и ВИСОКО МОТИВИРАНА личност за длъжността

КАСИЕР В ОФИС

ПОДХОДЯЩИЯТ КАНДИДАТ ще отговаря за :

* Инкасира средства посредством специализиран софтуер
* Разплаща се с доставчици

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ :

* Отлична компютърна грамотност Word и Excel;
* Отлични комуникативни умения;
* Умение за работа в екип;
* Умения за работа с клиенти;
* Умения за работа в динамична среда;
* Умения за подреждане на приоритети;
* Умения за спазване на срокове;
* Представителен външен вид;
* Да няма ангажименти към други работодатели;
* Да няма ангажименти към учебни заведения.

ПРЕДЛАГАМЕ:

* Работа в екип и приятна работна атмосфера;
* Постоянен трудов договор;
* Отлична възможност за професионална изява и развитие;
* Служебен телефон;
* Работно време от 9:00 до 18:00 часа от Понеделник до Петък.

БГ Домоуправител ЕООД, с търговско наименование БГ ДОМОУПРАВИТЕЛ е фирма лидер в сферата на управлението и поддръжката на административни и жилищни сгради. Във връзка с разширяване на дейността си търсим ОТГОВОРНА и ВИСОКО МОТИВИРАНА личност за длъжността.

„Поддръжка на жилищни входове“

ПОДХОДЯЩИЯТ КАНДИДАТ ще отговаря за :

* Подмяна на осветителни тела в общите части на етажната собственост;
* Оглед на общите части на етажната собственост и констатиране на нередности и повреди;
* Разнасяне и поставяне на съобщения касаещи входа;

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ :
* Умение за работа в екип;
* Умения за работа с клиенти;
* Умения за работа в динамична среда;
* Умения за подреждане на приоритети;
* Умения за спазване на срокове;
* Представителен външен вид;
* Да няма ангажименти към други работодатели;
* Да няма ангажименти към учебни заведения ;

ПРЕДЛАГАМЕ:
* Работа в млад екип и приятна работна атмосфера;
* Трудов договор и осигуровки;
* Служебен телефон;
* Служебен автомобил;
* Работно време от 09:00 до 18:00 часа. От Понеделник до Петък.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
* Автобиография;
* Актуална снимка;

Всички кандидатури ще се разглеждат при пълна конфиденциалност, по разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.