Глоба, ако не плащате за ремонт на входа

Омбудсманът предлага промени в Закона за управление на етажната собственост
Глоба за съседи, които не иска да плащат месечните вноски за управление и поддръжка, както и за неотложни и необходими ремонти на входа.
Това е едно от предложенията на омбудсмана Диана Ковачева за промени в Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС),
Тя изпрати писмо до министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова с шест препоръки за промени, с които по нейно мнение ще се решат проблемите в отношенията на живеещите в етажните собствености. Препоръките са провокирани от множеството жалби заради скандали във входовете и неразбирателство между съседите, когато трябва да се събират средства или да се извършват спешни ремонти.
Омбудсманът предлага:

 1. Дефиниране на разходите за управление – това са разходите за възнаграждение на управителните и контролните органи и разграничаването им от
  разходите за поддръжка.
  Дефинирането на разход за управление ще доведе до насърчаване и подкрепа дейността на управителите на етажна собственост и ще стимулира правилното управление на сгради в режим на етажна собственост.
 2. Прецизиране на разпоредбата на чл. 51 от ЗУЕС. В настоящата уредба е регламентирана възможността някои собственици, които не обитават жилищата си, да бъдат освободени от вноска за управление и поддръжка, което води до напрежение в етажната собственост и създава условие за несправедливо разпределение на разходите.
  В този смисъл е добре да се обмисли възможността при разпределянето на разходите за поддръжка на общите части същите да се дължат от собствениците без оглед обитаемостта на самостоятелните им обекти предвид разходите за абонаменти и услуги в сградата, които се плащат непрекъснато.
 3. Облекчаване на кворумите за провеждане и вземане на решения на общото събрание на собствениците. Това е необходимо с оглед на нарастващия брой необитаеми жилища в сградите и на незаинтересовани собственици, които не присъстват на общите събрания в сгради в режим на етажна собственост.
 4. Особено наложителна е промяна, свързана с разширяване на правомощията на общото събрание, когато собственик в сграда в режим на етажна собственост не иска да заплаща месечните вноски за управление и поддръжка, както и за неотложни и необходими ремонти.
 5. Регламентиране на дейностите по професионално управление на етажната собственост и създаването на регистрационен режим на дружествата, изпълняващи дейност по управление и поддръжка на сгради в режим на етажна собственост.
  По този начин ще се въведат единни стандарти за тази дейност, както и ще се регламентира контролът на държавата върху дейността им.
 6. Увеличаване на правата и задълженията на местните власти в контрола по прилагането на закона. В своята работа непрекъснато се сблъсквам с проблеми на гражданите, при които основният принцип на закона – „саморегулацията“ не е изпълним.
  В много случаи собствениците не могат да стигнат до еднозначно решение и да управляват правилно етажната собственост. Това води до засилено напрежение сред живеещите в сгради в режим на етажна собственост.
  В тези случаи те имат нужда от местните власти, които да служат за арбитър по възникналите проблеми между тях.
  Срокът за предоставяне на идеи за промяна беше до 15 април 2019 г., но и до момента няма публикуван проект за обществено обсъждане.

23 декември 2019
Pariteni.bg

Препоръчани публикации