Управление на недвижими имоти

Заплащане на консумативите (ток, вода, отопление, телефон .) 
Представляване на собственика на имота пред държавни, общински и частни институции и организации, включително внасяне на дължими данъци и такси 
Представляване на собственика пред организациите, предлагащи доставка на режийни услуги. 
Плащане от името на собственика на сметки по текущото потребление. Поддръжка и обслужване на общи части 
Информиране собственика за текущото състояние на имота 
Отстраняване на аварии