Управление на жилищни сгради или комплекси

      Представлява собствениците пред държавната и общинска администрация. 
 Управление на финансите и на бюджета. 
 Събиране и заплащане на сумите режийни разходи. 
 Регистрация на етажна собственост. 
 Организиране на общи събрания. 
 Водене на документация и книга на собствениците. 
 Изготвяне на правилник за вътрешния ред. 
 Съдействие за ремонтни дейности. 
 Съдействие за издаване на Технически паспорт на сградата. 
 Заявяване за вписване на обстоятелства, подлежащи на вписване.