Глоби до 12 бона за шум в блока 14 до 16 часа

Новата Наредба за обществения ред в Пловдив предвижда драконовски глоби до 12 000 лева

Строителните дейности, включително и ремонтите в жилищните квартали, се спират от 14 до 16 часа и от 20 до 8 часа сутринта в работните дни. В почивните дни ще имаме право да вдигаме шум, ако има съгласие на съседите. Това предвижда промяната на Наредбата за обществения наред в Пловдив, публикувана в сайта на общината. Тя ще влезе в сила, след като се гласува в местния парламент.
С новите правила се въвеждат драконовски глоби за нарушителите. Санкциите за шумните строително-монтажни работи в забранените часове са от 100 до 2000 лева за граждани и от 2000 до 12 000 лева за фирми. Наредбата се актуализира по настояване на Окръжна прокуратура – Пловдив, която задължава местната власт да приведе нормативната си база в съответствие с последните изменения в Закона за защита от шума в околната среда и да засили контрола. 
Забраната за „тихия час” следобед  ще накара строителните фирми да спрат шумните дейности на обектите, които се намират в непосредствена близост до жилищни сгради. Контролът се възлага на градската администрация и РЗИ. Според промените в Наредбата РЗИ се задължава до три дни трябва да измери шума в жилищни помещения и да състави протокол. Досега такъв срок не е посочван. Санкциите също са завишени. Ако промените се приемат, не става ясно кога комуналните предприятия ще вдигат контейнери за отпадъци. В момента това става през нощта и някои граждани неведнъж са се оплаквали, че не могат да спят. През деня обаче сметовозите ще затрудняват трафика. 
Валентина Йеремиева
в. Марица
09.09.2019

Препоръчани публикации