Управление на жилищни сгради или комплекси

Икономичен пакет:

 Представлява собствениците пред държавната и общинска администрация. 
 Управление на финансите и на бюджета. 
 Заплащане на сумите за режийни разходи. 
 Регистрация на етажна собственост. 
 Организиране на общи събрания. 
 Водене на документация и книга на собствениците. 
 Изготвяне на правилник за вътрешния ред. 
 Съдействие за ремонтни дейности. 

 

Основен пакет:

 Представлява собствениците пред държавната и общинска администрация. 
 Управление на финансите и на бюджета. 
 Събиране и заплащане на сумите режийни разходи. 
 Регистрация на етажна собственост. 
 Организиране на общи събрания. 
 Водене на документация и книга на собствениците. 
 Изготвяне на правилник за вътрешния ред. 
 Съдействие за ремонтни дейности. 
 Съдействие за издаване на Технически паспорт на сградата. 
 Заявяване за вписване на обстоятелства, подлежащи на вписване. 

 

Пакет “All Inclusive“:


 Домакин, който ежедневно /в работните дни/ ще бъде в етажната собственост.
 Представлява собствениците пред държавната и общинска администрация.
 Управление на финансите и на бюджета.
 Събиране и заплащане на сумите режийни разходи.
 Регистрация на етажна собственост.
 Организиране на общи събрания.
 Водене на документация и книга на собствениците.
 Изготвяне на правилник за вътрешния ред.
 Съдействие за ремонтни дейности.
 Съдействие за издаване на Технически паспорт на сградата.
 Заявяване за вписване на обстоятелства, подлежащи на вписване.
 Почистване на общи части .
 Поддръжка на зелени площи и басейни.
 Снегопочистване.
 Обезпаразитяване.
 Поддръжка и профилактика на инсталациите в сградата.
 Организиране, подбор и събиране на оферти за ремонтни дейности .
 Портиер.
 Видеонаблюдение.
 Почистване на мазета.
 Изхвърляне на битови отпадъци.
 Пренасяне.
 Съдействие за предоставяне на фасадни помещения под наем .
 Съдействие за поставяне на технически съоръжения върху сградата с цел финансова облага на собствениците.
 Почистване на частни имоти (цялостно или частично).
 Личен иконом.
 Заплащане на режийни разходи на самостоятелните обекти, годишни данъци и такси на самостоятелните обекти .
 Застраховка имот.
 Консултации с юрист при спорове за етажната собственост.
 Създаване на сдружение на собствениците.
 Кандидатстване за средства за саниране на жилищата по структурни фондове.