Преминете към съдържанието

Касиер на етажната собственост

Опит в планиране и изпълнение на бюджет на етажната собственост

БГ Домоуправител® има повече от 12 г. опит в планирането и управлението на годишните бюджети на различни жилищни и административни сгради в гр. Пловдив. Десетки хиляди домакинства избраха именно нас да изпълняваме функциите на касиер на етажната собственост, защото оценяват нашия професионализъм, ясни и почтени отношения и педантизъм при отчетността. Ние винаги се стремим да предложим повече на клиентите си, за да бъдат те спокойни, че имат коректен партньор в наше лице.

Защо да изберете нас за касиер на етажната собственост?

БГ Домоуправител® ви предлага цялостно планиране и управление на годишния бюджет на етажната собственост за територията на гр. Пловдив. Това включва и събирането, координирането и заплащането на приходи и разходи за заплащане на планираните и непланирани ремонтни дейности и поддръжка на общите части в съответния имот. 

Ние осигуряваме удобството нашите клиенти да избират предпочитания от тях метод за издължаване на месечните такси. Последните могат да бъдат погасени чрез Epay и Easypay, на гише в „Български пощи” или в наш офис. Процедурата е максимално опростена, за да бъде наистина лесно за абонатите ни. 

До 5-то число на текущия месец изготвяме и поставяме на подходящо място в етажната собственост информационно табло-таблица с дължимите такси от всяко домакинство за месеца. Заедно с него добавяме и отчет за приходите и разходите за предходния месец, така че клиентите ни да са наясно във всеки един момент за какво са използвани общите суми. До 25-то число събираме таксите за разходи за управление и поддръжка. Какъвто и метод за плащане да се избере, самата процедура е наистина лесна, тъй като всеки обект има собствен клиентски номер в нашата система. До края на месеца извършваме разплащанията с доставчиците на стоки и услуги за нуждите на етажната собственост.

Дейността се извършва съгласно разпоредбите на Закона за управление на етажната собственост и решенията на Общото събрание на собствениците. Домоуправителят и касиерът имат задължението да организират и контролират изпълнението на съответната нормативна уредба и на приетите решения.

Хиляди домакинства избраха нас за касиер

За нас е наистина чест и осъзната отговорност, че хиляди домакинства в гр. Пловдив избраха нашата компания, за да управляваме бюджета на етажната собственост. За да бъдат наистина спокойни нашите клиенти, че парите им се изразходват съгласно утвърдените от Общото събрание решения, ние отчитаме в началото на всеки следващ месец приходите и разходите за предходния. При необходимост и изявено желание от абонатите ни предоставяме и междинни отчети.   

В работата си винаги се стремим да намалим разходите, когато това е възможно. Също така за нас е важно максимално да улесним всички процедури, свързани с управлението и организирането на приходите и разходите на етажната собственост. Затова предлагаме на нашите клиенти най-ефективните и работещи решения, до които сме стигнали в дългогодишната ни практика. По този начин освен средства пестим и време.

Услугата „Касиер на етажната собственост” ще струва едва 0,5% от минималната работна заплата на апартамент месечно. Срещу тази минимална цена вие получавате професионално управление на общите пари, прозрачни условия и регулярна отчетност. Имате достъп до финансовите документи по всяко време, за да осъществявате ефективен контрол. И най-важното – получавате спокойствието, че всички необходими за поддръжката дейности на общите части на етажната собственост се извършват своевременно и съгласно приетите от Общото събрание решения.  

Изрядната етажна собственост не е само във филмите!

Не оставяйте вашия вход без домоуправител. Вместо това изберете квалифициран екип от професионални управители на етажна собственост с доказала се във времето експертиза, опит и мотивация, който ще бъде от максимална полза за своите клиенти.